CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

Bài giảng thứ 7 - Chúa Hiển Dung

Bài giảng thứ 7 - Chúa Hiển Dung
Đăng vào: 10:08 NGÀY 07/08/2015

Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao.

... Đọc tiếp

Bài giảng thứ 7 - Chúa Hiển Dung

Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao.

Đọc tiếp
Bài giảng Thứ 3, ngày 4/8/2015

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời,và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

Đọc tiếp
Bài giảng thứ 7-01/08/2015

25 Đức Giê-su liền phán : "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

Đọc tiếp
Top