CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 26-09-2021

Đăng vào: 16:09 NGÀY 25/09/2021        Số lượt xem: 60

“Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục." Mc 9:46

KHI 1 LỚN HƠN 10: GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

Một bộ óc bình thường sẽ chẳng khó khăn phán đoán: 1 bao giờ cũng nhỏ hơn 10. Chỉ con người mới có khả năng thiết lập một thang giá trị theo đó hiện hữu các giá trị khác nhau: có thấp có cao. Đối với người Kitô hữu, thang giá trị sẽ tuyệt đối dựa vào Phúc Âm của Ngài. Chẳng hạn, dựa theo hiến chương Bát Phúc, người tin Ngài sẽ coi tinh thần nghèo khó, hiền lành, trong sạch… là lý tưởng cao nhất cho cuộc sống. Trong Lời Chúa hôm nay, một bực thang giá trị được Ngài xác quyết là cao nhất mà mọi giá trị khác đều trở nên thứ yếu: “Thà mất một tay, thà mất một chân, thà mất một mắt… mà vào được Nước Thiên Chúa!” Rõ ràng là chỉ Nước Thiên Chúa thì cao quý, lớn lao hơn cả triệu thứ giá trị ở trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một bộ óc thông minh để con biết làm bài toán Nước Trời. Xin cho con khôn ngoan của Chúa khiến con sẵn sàng dám đánh đổi mọi giá trị trần gian để chiếm được Nước Chúa. Amen.


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT XXVI
MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 26-09-2021


CÁC TIN KHÁC

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 19-09-2021
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 19-09-2021
Top