CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

Tinh Thần Legio

Tinh Thần Legio
Đăng vào: 07:09 NGÀY 17/09/2015

Tinh thần Legio là chính tinh thần của Ðức Maria. Hội viên Legio sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa của Ðức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên thần, tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn diện, thanh khiết không tỳ vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm, tính mến Chúa vừa can đảm v... Đọc tiếp


Tinh Thần Legio

Tinh thần Legio là chính tinh thần của Ðức Maria. Hội viên Legio sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa của Ðức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên thần, tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn diện, thanh khiết không tỳ vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm, tính mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất là bắt chước đức Tin

Đọc tiếp
KINH MÂN CÔI và LEGIO MARIÆ

Nhân dịp Tháng Mười (Tháng Mân Côi), tháng dâng kính Mẹ Ma-ri-a Mân Côi, xin được phép trình bày đôi điều liên quan đến kinh Mân Côi trong mối tương giữa Hội đoàn Legio Mariæ với Hội Mân Côi, để từ đó tìm ra một hướng cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin mừng đối với những người con của Mẹ Ma-ri-a.

Đọc tiếp
HỘI LEGIO MARIAE

Hội Legio Mariae thuộc Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh được chính thức thành lập ngày 02 tháng 02 năm 1983 và chọn ngày lễ “ĐỨC BÀ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH” làm Bổn Mạng do Linh Mục Giuse Nguyễn Vinh làm Linh Giám cho đến ngày 31 tháng 11 năm 1992 Ngài xin nghỉ hưu. Linh Mục Antôn Nguyễn Quốc Tuấn được cử về để thay thế và nối tiếp làm Linh Giám Hội.Tiếp đến là Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thịnh và hiện nay Linh Mục Phaolô Trần Đức Hùng là Linh Giám Hội

Đọc tiếp
Top