CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

Mục vụ bí tích - Thánh lễ Lời chúa
NỒI BẬT

LỊCH PHÂN NHIỆM THỪA TÁC VIÊN
THÁNH THỂ & CÔNG BỐ LỜI CHÚA

LỊCH PHÂN NHIỆM THỪA TÁC VIÊN<br>THÁNH THỂ & CÔNG BỐ LỜI CHÚA
Đăng vào: 05:09 NGÀY 01/09/2015

2016
-Lịch Phụng Vụ
-Bảng Phân Nhiệm Thừa Tác Viên Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa

... Đọc tiếp

LỊCH PHÂN NHIỆM THỪA TÁC VIÊN<br>THÁNH THỂ & CÔNG BỐ LỜI CHÚA

2016
-Lịch Phụng Vụ
-Bảng Phân Nhiệm Thừa Tác Viên Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa

Đọc tiếp
Top