CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210


KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Yêu mến, tin nhận Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể là một sức mạnh vững vàng để ta vượt qua cám dỗ, thử thách của những đòi hỏi hiểu biết bằng lý trí về Bí tích này trên lộ trình đức tin mỗi ngày. Đọc tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ HÀNG THÁNG - 2018
Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Kinh Năm Thánh do Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn (bản dịch chính thức của Hội Động Giám Mục Việt Nam)

Đọc tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ HÀNG THÁNG - 2017
Top