CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210


TÀI LIỆU TÌM HIỂU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
 XVI 2021-2023
https://www.keepandshare.com/userpics/p/h/a/n/thuc/2022-02/sb/thdgm_2a-71038931.jpg Đọc tiếp
LÁ THƯ MỤC TỬ CỦA ĐGM MYRON COTTA

Chúng ta cần phải cắm rễ sâu vào Thiên Chúa; và để rễ được đâm sâu vào Thiên Chúa chúng ta phải là một dân cầu nguyện. Đời sống chúng ta phải được quy tâm trong cầu nguyện – đó là ưu tiên hàng đầu! Và mọi người phải thiết lập mối ưu tiên này: từ hàng giáo sĩ tới tu sĩ, từ giáo dân đến giám mục! Trong toàn giáo phận, chúng ta cần những gia đình cầu nguyện.

Đọc tiếp
KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Yêu mến, tin nhận Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể là một sức mạnh vững vàng để ta vượt qua cám dỗ, thử thách của những đòi hỏi hiểu biết bằng lý trí về Bí tích này trên lộ trình đức tin mỗi ngày. Đọc tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ HÀNG THÁNG - 2018
Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Kinh Năm Thánh do Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn (bản dịch chính thức của Hội Động Giám Mục Việt Nam)

Đọc tiếp
Top