CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

Huấn giáo
NỒI BẬT

Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo

Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo
Đăng vào: 09:11 NGÀY 17/11/2015

Người ta vẫn nói người trẻ hôm nay không hành động theo lương tâm, hay mạnh hơn nữa người trẻ không còn lương tâm, vậy lương tâm là gì?

... Đọc tiếp

Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo

Người ta vẫn nói người trẻ hôm nay không hành động theo lương tâm, hay mạnh hơn nữa người trẻ không còn lương tâm, vậy lương tâm là gì?

Đọc tiếp
TÌM KIẾM THIÊN CHÚA

Đức Giêsu đã khẳng định Ngài là đường để chúng ta cất bước và bước theo Chúa thì không bao giờ lầm lạc vì Ngài là chân lý, đồng thời bước theo Chúa là tìm gặp được hạnh phúc vĩnh cửu vì Ngài cũng chính là sự sống đời đời.

Đọc tiếp
Bài 2&3:THIÊN CHÚA MẶC KHẢI-THIÊN CHÚA TẠO DỰNG

Thiên Chúa tỏ mình qua nhiều giai đoạn trong lịch sử dân Do Thái, nhưng cuối cùng, Thiên Chúa tỏ bày cho nhân loại qua chính Con của Ngài khi sai Chúa Con xuống làm người. Đọc tiếp

Quy Lê Lớp Học & Sinh Hoạt

Mục Vụ Huấn Giáo
Huấn Giáo Khai Tâm & Việt Ngữ
Quy Lệ Lớp Học & Sinh Hoạt

Đọc tiếp
HUẤN GIAO KHAI TÂM & VIỆT NGỮ<br>
Bản Chất và Tổ Chức

Huấn Giáo Khai Tâm tham dự và chia sẻ vào sứ mạng của cộng Đoàn chúa Kitô Phục Sinh được Chúa Kitô ủy thác: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16, 15) và được Ngài sai đi: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21) để thông truyền Tin Mừng đến cho các trẻ em trong Cộng Đoàn.

Đọc tiếp
ÂN SỦNG CỦA BÍ TICH RỬA TỘI

Nghi thức rửa tội biểu thị điều thực sự diễn ra trong bí tích Rửa Tội (GLHTCG số 1262). Giác quan, mắt và tai, chỉ nhìn thấy những dấu chỉ bên ngoài. Chỉ có đức tin mới có thể nhận ra cái thực sự đang diễn ra nơi người được rửa tội qua những dấu chỉ. Nghi thức rửa tội biểu thị hai hiệu quả này: chết và tái sinh. Cả hai trở thành thực tại trong bí tích Rửa Tội.

Đọc tiếp
Hôn nhân khác đạo

Tình yêu giữa 2 người khác tôn giáo thật khổ. Vì biết có nhiều khó khăn và không muốn làm buồn lòng cha mẹ hai bên, bạn cố chia tay bao nhiêu lần vẫn không tài nào quên được người yêu.

Đọc tiếp
NỘI QUY
Top