CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

Chính Chúa Tạo Tất Cả Mới Mẻ

Chính Chúa Tạo Tất Cả Mới Mẻ
Đăng vào: 08:01 NGÀY 01/01/1970

Xin cho chúng con sự táo bạo của những dự án đầy nhiệt huyết,
và lòng kiên nhẫn để thực thi
Xin giải thoát chúng con khỏi bản năng sở hữu chủ
trên những dự định do mình kiến tạo.

... Đọc tiếp

Chính Chúa Tạo Tất Cả Mới Mẻ

Xin cho chúng con sự táo bạo của những dự án đầy nhiệt huyết,
và lòng kiên nhẫn để thực thi
Xin giải thoát chúng con khỏi bản năng sở hữu chủ
trên những dự định do mình kiến tạo.

Đọc tiếp
Ôi Cha, con ngợi khen Cha

Lạy Cha, con ngợi khen Cha!
đã chỉ đường Cha cho kẻ khiêm nhường
nhưng lại dấu kín mắt người khôn ngoan
để trong thử thách đói kém
Họ tìm kiếm khuôn mặt Cha .
Lạy Cha, con ngợi khen Cha !
Chỉ mình Cha là niềm vui của chúng con

Đọc tiếp
Top