CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210


KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Yêu mến, tin nhận Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể là một sức mạnh vững vàng để ta vượt qua cám dỗ, thử thách của những đòi hỏi hiểu biết bằng lý trí về Bí tích này trên lộ trình đức tin mỗi ngày. Đọc tiếp
Thừa Tác Viên Thánh Thể

Thưa, không có người giáo dân nào, kể cả các nam/nữ tu sĩ có thể thay thế chức vụ Tư Tế Linh Mục được. Nếu cộng đoàn đó thiếu vắng Linh Mục, thì giáo dân không thể nào tự động thực hiện vai trò của vị Linh Mục được (xem thêm Đoạn 146 của Redemptionis Sacramentum; và Đoạn 900 Mục 1 có trong CIC).

Đọc tiếp
LỊCH PHÂN NHIỆM THỪA TÁC VIÊN<br>THÁNH THỂ & CÔNG BỐ LỜI CHÚA

2016
-Lịch Phụng Vụ
-Bảng Phân Nhiệm Thừa Tác Viên Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa

Đọc tiếp
Bí Tích Thánh Thể
Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích cao trọng nhất, trong đó, chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện, tự hiến và trở nên lương thực; nhờ đó, Giáo Hội tiếp tục được sống và tăng trưởng. Hy lễ Thánh Thể, tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa, tiếp diễn mãi mãi Hy Lễ Thánh Giá, là tuyệt đỉnh và nguồn suối của tất cả phụng tự và đời sống Kitô giáo. Đọc tiếp
LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Đây là lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19

Đọc tiếp
Top