CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

Video - Các biến cố đặc biệt
NỒI BẬT

NGHI THỨC TẬN HIẾN

NGHI THỨC TẬN HIẾN
Đăng vào: 06:09 NGÀY 17/09/2015

Nghi Thức Tận Hiến Quốc Gia Hoa Kỳ Cho Mẹ Maria

... Đọc tiếp

NGHI THỨC TẬN HIẾN

Nghi Thức Tận Hiến Quốc Gia Hoa Kỳ Cho Mẹ Maria

Đọc tiếp
Top