CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210


TÀI LIỆU TÌM HIỂU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
 XVI 2021-2023
https://www.keepandshare.com/userpics/p/h/a/n/thuc/2022-02/sb/thdgm_2a-71038931.jpg Đọc tiếp
LÁ THƯ MỤC TỬ CỦA ĐGM MYRON COTTA

Chúng ta cần phải cắm rễ sâu vào Thiên Chúa; và để rễ được đâm sâu vào Thiên Chúa chúng ta phải là một dân cầu nguyện. Đời sống chúng ta phải được quy tâm trong cầu nguyện – đó là ưu tiên hàng đầu! Và mọi người phải thiết lập mối ưu tiên này: từ hàng giáo sĩ tới tu sĩ, từ giáo dân đến giám mục! Trong toàn giáo phận, chúng ta cần những gia đình cầu nguyện.

Đọc tiếp
LỊCH PHỤNG VỤ HÀNG THÁNG - 2018
LỊCH PHỤNG VỤ HÀNG THÁNG - 2017
Tại sao người Công giáo xưng tội?

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:21-23).

Đọc tiếp
Người Kitô hữu được quyền chọn cha giải tội nào?

“Mọi Kitô hữu có trọn quyền xưng tội với cha giải tội nào đã được chuẩn nhận cách hợp thức mà mình thích, mặc dầu vị ấy thuộc một lễ điển khác”.

Đọc tiếp
Top