CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM<br>TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH
Đăng vào: 00:09 NGÀY 01/09/2015

Đọc tiếp


ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM<br>NGUỒN GỐC PHONG TRÀO

Phong Trào LIÊN MINH THÁNH TÂM, dành riêng cho nam giới, được Cha Édouard Hamon (1841-1904), Dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông đồ Cầu Nguyện (HTĐCN) làm nền tảng cho Phong Trào.

Đọc tiếp
Top