CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C - 17-07-2022

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C - 17-07-2022
Đăng vào: 21:07 NGÀY 14/07/2022

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN
(17-07-2022 - Chúa nhật 16 Thường Niên, năm C)

Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng, thỉnh thoảng Ðức Giêsu và các môn đệ gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Mácta là chủ nhà đón tiếp Ðức Giêsu. Chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nư... Đọc tiếp


SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C - 17-07-2022

CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN
(17-07-2022 - Chúa nhật 16 Thường Niên, năm C)

Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng, thỉnh thoảng Ðức Giêsu và các môn đệ gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Mácta là chủ nhà đón tiếp Ðức Giêsu. Chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng, chị lo lắng trước bao việc phải làm ngay để có được một bữa ăn thịnh soạn hầu tỏ lòng kính trọng đối với vị khách quý.

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C - 17-07-2022

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện.

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C - 10-07-2022

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN
(10-07-2022 - Chúa nhật 15 Thường Niên, năm C)

Bài Tin Mừng hôm nay có bốn động từ làm. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời (c.25)? Cứ làm như vậy, ông sẽ được sống (c.28). Kẻ đã thực thi (làm) lòng thương xót... (c.37). Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy (c.37). Tình yêu đòi thể hiện bằng việc làm cụ thể. Người Samari đã chạnh lòng thương trước nạn nhân, nhưng anh không ngừng lại ở tình cảm suông. Anh đã thể hiện lòng thương xót qua hành động. Từ trái tim đến đôi tay là một con đường dài.

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM C - 10-07-2022

"Ai là anh em của tôi?"

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói:

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C - 26-06-2022

TRƯỚC ĐÃ
(26.6.2022 – Chúa nhật 13 Thường niên năm C)

Theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo. Theo đạo là theo một con đường. Ðiều này đặc biệt đúng đối với Kitô giáo (x.Cv 9,2). Làm môn đệ Ðức Kitô là theo Ngài trên con đường Ngài đi, con đường đất quanh co trong xứ Palestine hay con đường đầy chông gai nhọc nhằn của sứ vụ. Ðức Kitô chẳng những dạy Ðạo, Ngài còn là Ðạo (x.Ga 14,6). Theo đạo là theo một ngôi vị hơn là theo một giáo lý. Sống đạo là sống như Ngài, với Ngài, cho Ngài và trong Ngài.

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C - 25-06-2022

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng:

Đọc tiếp
Top