CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

CHÚA NHẬT MÙA XI THƯỜNG NIÊN NĂM B - 16-06-2024

CHÚA NHẬT MÙA XI THƯỜNG NIÊN NĂM B - 16-06-2024
Đăng vào: 21:06 NGÀY 14/06/2024

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạ... Đọc tiếp


CHÚA NHẬT MÙA XI THƯỜNG NIÊN NĂM B - 16-06-2024

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - 16-06-2024

ĐÊM HAY NGÀY, NGỦ HAY THỨC
(16.06.2024– CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B)

Hội Thánh ở Rôma vào thời thánh Mác-cô viết Tin Mừng là một Hội Thánh bị bách hại dữ dội. Thiên Chúa như vắng mặt, như thinh lặng, như khoanh tay. Nước Thiên Chúa đã được Đức Giêsu khai mạc nay có vẻ chững lại trước sự tấn công của đế quốc Rôma. Hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay có ý đem lại niềm hy vọng cho các kitô hữu đang xao xuyến.

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - 09-06-2024

AI LÀ ANH EM TÔI
(09.06.2024 – CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B)

Trong những năm tháng công khai rao giảng, Ðức Giêsu đã gặt hái được thành công từ phiá dân chúng. Nhưng Ngài cũng phải nếm nhiều khổ đau và thất bại do những hiểu lầm, ghen tương và cố chấp. Ðức Giêsu, người quân bình hơn cả, lại bị coi là mất trí, khi Ngài xả thân để lo cho đám người đông đảo. Ngài bị coi là bất bình thường, khi Ngài và các môn đệ bận bịu, không có giờ ăn. Chính thân quyến của Ngài đã coi Ngài như thế.

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT MÙA X THƯỜNG NIÊN NĂM B - 09-06-2024

“Xatan đã tận số”.

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - 02-06-2024 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

VÌ MUÔN NGƯỜI
(02.06.2015 – CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM B)

Ðại lễ Vượt Qua gần đến. Chúa Giêsu ước ao ăn lễ Vượt Qua lần cuối với các môn đệ trước khi chịu khổ hình (Lc 22,15). Ngài đã tiên liệu nơi tổ chức bữa tiệc. Một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Các môn đệ chỉ phải lo những gì cần cho bữa ăn: bánh không men, rượu, chiên, rau đắng… Thế nhưng chỉ mình Chúa Giêsu biết Ngài sẽ làm gì trong bữa tiệc Vượt qua này.

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT MÙA IX THƯỜNG NIÊN NĂM B - 02-06-2024 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta".

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?'

Đọc tiếp
SUY NIỆM CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B - 26-05-2024 - LỄ CHÚA BA NGÔI

NHÂN DANH CHA
(26.05.2024 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B)

Khi hiện ra với Nhóm Mười Một môn đệ trên núi, Chúa Giêsu phục sinh đã long trọng tuyên bố: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Thể thụ động ở đây ám chỉ đến Thiên Chúa Cha. Ngài đã được Cha cho trỗi dậy từ cõi chết (Mt 28,7), bây giờ Ngài lại được Cha trao quyền năng trên cả vũ hoàn. Trong suốt những năm thi hành sứ vụ được giao, Đức Giêsu lúc nào cũng gắn bó với Thiên Chúa, Đấng đã sai phái Ngài mà Ngài âu yếm gọi là Cha, Abba. Cha đã nói về Ngài lúc chịu phép rửa và lúc hiển dung: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 3,17; 17,5).

Đọc tiếp
CHÚA NHẬT MÙA VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B - 26-05-2024 - LỄ CHÚA BA NGÔI

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.

Đọc tiếp
Top