CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

1616 Pyrenees Avenue - Stockton, CA 95210

NỒI BẬT

Quy Lê Lớp Học & Sinh Hoạt

Quy Lê Lớp Học & Sinh Hoạt
Đăng vào: 03:09 NGÀY 19/09/2015

Mục Vụ Huấn Giáo
Huấn Giáo Khai Tâm & Việt Ngữ
Quy Lệ Lớp Học & Sinh Hoạt

... Đọc tiếp

Quy Lê Lớp Học & Sinh Hoạt

Mục Vụ Huấn Giáo
Huấn Giáo Khai Tâm & Việt Ngữ
Quy Lệ Lớp Học & Sinh Hoạt

Đọc tiếp
HUẤN GIAO KHAI TÂM & VIỆT NGỮ<br>
Bản Chất và Tổ Chức

Huấn Giáo Khai Tâm tham dự và chia sẻ vào sứ mạng của cộng Đoàn chúa Kitô Phục Sinh được Chúa Kitô ủy thác: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16, 15) và được Ngài sai đi: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21) để thông truyền Tin Mừng đến cho các trẻ em trong Cộng Đoàn.

Đọc tiếp
NỘI QUY
Top