CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

TRANG PHÂN ƯU 2021

Đăng vào: 08:01 NGÀY 01/01/1970        Số lượt xem: 121

CỘNG ĐOÀN NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

CỤ BÀ MATTA NGUYỄN THỊ DOAN
(18/05/1940-27/02/2021)
Giáo Dân Khóm Mông Triệu
HƯỞNG THỌ 81 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Matta được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa


CỤ BÀ ANNA LYNA NGUYỄN
(09/11/1947-06/02/2021)
HƯỞNG THỌ 73 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Anna được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa


CỤ BÀ MARIA PHẠM THỊ LÀNH
(08/04/1930-05/02/2021)
Giáo Dân Khóm Phêrô Đạo
HƯỞNG THỌ 91 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa


CỤ BÀ MATTA NGUYỄN THỊ KÍNH
(31/12/1937-01/02/2021)
HƯỞNG THỌ 84 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Matta được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa


CỤ ÔNG PHÊRÔ VÕ TƠ
(01/01/1928-10/01/2021)
Giáo Dân Khóm Mông Triệu
HƯỞNG THỌ 93 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa


CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ NIỆM
(03/03/1932-02/01/2021)
Giáo Dân Khóm Phêrô Đạo
HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

Cộng Đoàn xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Anna được sớm về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa

CÁC TIN KHÁC

Top