CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 05-07-2020

Đăng vào: 11:07 NGÀY 03/07/2020        Số lượt xem: 46

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi." Mt 11:28

Đến với Chúa Giê-su, những kẻ bị ma quỷ khống chế được giải thoát (x. Mt 8,28-34), những kẻ ốm đau bệnh tật được chữa lành và tội lỗi được tha thứ (x. Mt 9,1-8), những người đã chết được sống lại và những kẻ mù lòa được sáng mắt (x. Mt 9,18-30), những kẻ nghèo khó được nghe Tin mừng ...v.v.

Không chịu đến với Chúa Giê-su, chẳng ai có thể giải thoát ta khỏi cảnh vất vả lầm than cơ cực? Không mang ách của Chúa Giê-su, chẳng ai có thể cất đi cho ta những gánh nặng ngột ngạt của cuộc đời và cái ách hà khắc của thế gian đầy chết chóc.

Không chịu học với Chúa và trong trường của Chúa mà chỉ học người đời và trường đời, làm sao có thể lãnh hội được những chân lý siêu nhiên và màu nhiệm Nước Trời? Không hiểu biết những chân lý siêu nhiên và không được mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời, làm sao biết sống cho phải cái đạo làm người và làm con Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tìm đến với Chúa, để được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong những lúc mệt nhọc; xin cho con đến học với Người và học trong trường của Người, để con được lãnh hội những màu nhiệm Nước Trời và biết sống hiền lành khiêm nhường trong lòng. Amen.
LM Giuse Nguyễn Văn Hữu


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 05-07-2020


CÁC TIN KHÁC

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 09-08-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 09-08-2020
Top