CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 09-08-2020

Đăng vào: 18:08 NGÀY 07/08/2020        Số lượt xem: 42

"Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?." Mt 14:30-31

AI NẤY ĐỀU ĐƯỢC NO NÊ

Từ thuyền bước xuống, Phêrô đi trên nước, đến với Thầy nhưng khi thấy gió mạnh và bắt đầu chìm, ông la lên, “Lạy Thầy xin cứu con”. Tin Mừng nói, “Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông”. Lòng nhân ái và xót thương của Thiên Chúa nơi Ngài không cho phép Ngài ngần ngừ một giây; với một người thầy nào khác, có lẽ họ sẽ để cho người học trò đầy tự phụ no nước đến lả người rồi mới đưa tay cứu. Còn Chúa Giêsu, Ngài chỉ nhẹ nhàng trách yêu, “Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?”. Ôi, dịu dàng!

Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, đang ở cùng và yêu thương chúng ta cả khi chúng ta không nhận ra Ngài trong đêm tối giữa dông tố cuộc đời hoặc cả khi chúng ta dám thách thức Ngài cách này cách khác. Ngài vẫn luôn sẵn sàng đưa tay cứu lấy chúng ta cả khi đức tin của chúng ta đầu hàng và bất lực trước những nỗi sợ và nghi ngờ có thực vốn chúng ta có thể sắp ngã lòng. Ngài vẫn hằng yêu thương chúng ta dù chúng ta có nghi ngờ đến mấy, thách thức Ngài đến đâu; Ngài không thể bỏ chúng ta vì Ngài là Thiên Chúa đời đời nhân ái và xót thương.

“Lạy Chúa, Chúa luôn ở cùng con nhưng con ít ở cùng Chúa; xin cho con biết quay về với Ngài nhất là giữa lúc bão tố vì tin rằng, Chúa đang đưa tay ra cho con, bàn tay đẫm ân sủng”, Amen.
LM Minh Anh


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 09-08-2020


CÁC TIN KHÁC

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXi THƯỜNG NIÊN NĂM A 23-08-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXi THƯỜNG NIÊN NĂM A 23-08-2020
Top