CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 13-09-2020

Đăng vào: 15:09 NGÀY 11/09/2020        Số lượt xem: 16

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".Mt 18:22

Bảy mươi lần bảy, một phép toán mới nghe qua con tưởng có ngay đáp số: 490 chứ là bao. Thếnhưng đâu chi ̉có thế, như câu chuyện kể của Đức Hồng Y Phan- Xi- Cô Xa-vi-ê Nguyên văn Thuận: Đức Giêsu ̃ không phải là một người giỏi toán, vì Người dám đổi 99 con chiên để tìm lây 01 ́con bi ̣lạc đàn. Lần này xem ra Chúa muôń thử tri ́Phêrô. Tài cỡ mây ông cũng chă ́ ng̉ thểnào ti ́nh ra kết quả của phép ti ́nh bảy mươi con sốbảy nhân với nhau, mà toán học gọi là phép lũy thừ a: 7 lũy thừ a 70 ngay sau câu trả lời của Người. Nói rộng ra là không thể đêm được là bao nhiêu ́ lần.

Bài Tin mừ ng hôm nay, một lần nữa Chúa lại nhân mạnh đến cốt lõi của Giáo lý Đức Kitô là lòng yêu mên, sự thứ tha, lòng ́nhân từ của Thiên Chúa với nhân loại.

Tha thứ cho nhau là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ.Tha thứ không giới hạn và tha thứ tận đáy lòng. Tha tận đáy lòng nghĩa là tha và quên hoàn toàn, như không có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta xin: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. Chúa lấy mức chúng ta tha thứ cho nhau làm thước đo để tha thứ, chúng ta tha thế nào thì Cha trên trời cũng tha cho chúng ta như vậy. Trong “bài giảng trên núi,” Chúa Giêsu đã dạy, không những “chớ trả thù” mà phải “yêu kẻ thù” nữa, “như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”. Và Chúa kết luận: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 38-48). Tha thứ tận đáy lòng là một cách thức nên hoàn thiện như Cha trên trời: hoàn thiện về lòng yêu mến, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Trả thù là khuynh hướng nhân loại, tha thứ là hồng ân Thiên Chúa. Quan toà có thể không tha thứ cho tội nhân, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ cho người tội lỗi, nếu họ thực lòng ăn năn hối cải.
LM Nguyễn Hữu An


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A 13-09-2020


CÁC TIN KHÁC

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXi THƯỜNG NIÊN NĂM A 23-08-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXi THƯỜNG NIÊN NĂM A 23-08-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A 16-08-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A 16-08-2020

"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy;"."Mt 15:28

DOWNLOAD BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A 16-08-2020

Top