CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 18-10-2020

Đăng vào: 16:10 NGÀY 17/10/2020        Số lượt xem: 14

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa."Mt 22:21

Cái gì thuộc Cêsarê? Cái gì không thuộc Thiên Chúa?

Nhiểu người ngạc nhiên không hiểu tại sao ngày nay các Kitô hũu vẫn bị bách hại tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những lý do chính của sự bách hại đó là chính quyền của các quốc gia ấy chỉ biết đến quyền của mình mà không chiu nhìn nhận quyền của Thiên Chúa, quyền mà chính Chúa Giêsu đã công bố trong Phúc âm Mátthêu: “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa" (Mt 28,18-20). Nhà cầm quyền của đế quốc Roma và của nhiều nước khác đã lạm quyền mà Thiên Chúa đã giao cho họ để phục vụ dân tộc đất nước họ, nên đã không tôn trọng, thậm chí tiếm đoạt, nhiều quyền thuộc về Thiên Chúa, thuộc về người dân.

Vì thế mà chúng ta được mời gọi suy gẫm cho thấu đáo và thực hành cho đến nơi đến chốn sứ điệp của Lời Chúa hôm nay.

Sống với Thiên Chúa và thực hành sứ điệp của Ngài:

Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa, như đầy tớ đối với ông chủ.

Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa chúng ta có hai việc phải làm:

* Một là chúng ta CHỈ TÔN THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA MÀ THÔI và NHÌN NHẬN QUYỀN TỐI THƯỢNG & TUYỆT ĐỒI CỦA THIÊN CHÚA trên tất cả những gì chúng ta đã đang và sẽ có: hiện hữu của chúng ta với thân xác và linh hồn bất tử, tài năng, sức khỏe, của cải, thời gian và hoàn cảnh xã hội của chúng ta như những nén vàng nén bạc mà Thiên Chúa trao cho chúng ta quản lý và sinh lời sinh lãi cho Nước Trời.

* Hai là chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ quyền của Thiên Chúa trong đời sống con người và cộng đồng xã hội, bằng cách tôn trọng và bảo vệ sự sống, phẩm giá và quyền con người, công lý và sự thật.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm lạ và tri ân Ngài mãi mãi, vì tất cả những gì chúng con có đều là do Chúa ban cho. Xin Chúa giúp chúng con sống ở đời này nhưng biết dùng mọi của cải mà làm sáng danh Chúa. Amen.


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 18-10-2020


CÁC TIN KHÁC

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 04-10-2020
BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 04-10-2020
CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH
7707 Murray Drive - Stockton, CA 9510
Phone: 209-948-8810
Email: cdcktpsstockton@gmail.com
© 2019 All rights reserved. Designed by Phaolo Trần Đức Hùng and Phung Phan
Top