CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN C 23-01-2022

Đăng vào: 22:01 NGÀY 21/01/2022        Số lượt xem: 109

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Lc 4:21

CHÚA GIÊSU: TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI

Sứ mạng của Chúa Giêsu khi được Chúa Cha xức dầu và sai đi là trở nên Tin Mừng cho toàn nhân loại: “...sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.” (Lc 4:18-19)

GÍAO HỘI NHẬN CÙNG SỨ MẠNG

Nếu như Chúa Giêsu được Chúa Cha xức Dầu hoan Thánh Thần, sai đi vào dòng đời để cứu vớt những kẻ cơ hàn, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao con người, khai mở năm hồng ân để thi ân giáng phúc cho nhân loại, thì đến lượt mình, Người cũng trao lại sứ mạng đó cho Giáo hội: “Như cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em” (Ga 20,21). Giáo hội cũng được xức dầu như Chúa Kitô và được sai đi.

MỖI KITÔ HỮU THAM DỰ VÀO SỨ MẠNG CỦA ĐỨC KITÔ

Qua bí tích Rửa Tội được tháp nhập vào mầu nhiệm Giáo Hội của Chúa Kitô, mỗi tín hữu đều lãnh nhận sứ mạng của Chúa Kitô trao cho Giáo Hội: trở nên Tin Mừng và ra đi rao giảng Tin Mừng đó khắp nơi.


BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA NHẬT
TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN C 23-01-2022


CÁC TIN KHÁC

Top