CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210

Bài giảng ngày thứ 2 - 03/08/2015

Đăng vào: 07:08 NGÀY 04/08/2015        Số lượt xem: 1081

Mt 14, 13-21 Thứ 2 - 18
Thường niên B

-Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người.

-Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ.

-Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn".

Các ông thưa lại rằng : "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá".

Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ,

Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng.

a.Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn.

b.Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. 

CÁC TIN KHÁC

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ sáu Tuần 31 Thường niên - 6-11-2015
Suy Niệm Lời Chúa - Thứ sáu Tuần 31 Thường niên - 6-11-2015

Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta câu chuyện về Mạnh Thường Quân. Ông là tướng quân của nước Tề vào thời Chiến Quốc. Khi ông sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ về cho mình, Phùng Huyên lại đốt giấy nợ của nhiều người và tha luôn nợ cho họ. Mạnh Thường Quân không hiểu hết được ý nghĩa việc làm này. Một năm sau, khi không được vua Tề tin dùng nữa, Mạnh Thường Quân phải lui về đất Tiết để cư ngụ. Dân chúng đổ xô ra đón ông như một vị ân nhân đáng kính. Bấy giờ ông mới hiểu việc làm khôn ngoan trước đây của Phùng Huyên.

Top